Home / COMMUNICATIEMANAGER

COMMUNICATIEMANAGER

Communicatiemanagement bij veranderingen en reorganisaties

Noodzaak
De noodzaak van professionele communicatie tijdens veranderingstrajecten is groot. Het veranderingstraject moet in kaart worden gebracht, van de huidige organisatie naar de nieuwe organisatie. Wie moeten wanneer worden betrokken? Zonder mensen te betrekken ontstaat er geen betrokkenheid. Welke stakeholders zijn nodig. Welke communicatieacties zijn wanneer nodig? Welke medewerkers kunnen direct worden benaderd en welke indirect? Hoe ga je om met een crisis? Hoe is de reorganisatie voor en door de medewerkers om te vormen tot een nieuwe uitdaging waar ze beter van worden en waar ze graag aan willen meewerken? De organisatie op zondag is snel voor elkaar. Nu de mensen nog.

Veranderingen
De directie wil de visie communiceren, de grote lijn. Ze vergeten dat ze er zelf vaak al tijden mee bezig zijn. De medewerkers willen individuele informatie. Wat verandert er voor mij? Zijn er risico’s van ontslag? Worden mijn collega’s mijn concurrenten?  Als niet tijdig wordt gecommuniceerd vullen medewerkers zelf de lacunes in. Meestal nadelig. Dit roept stress op, ze vallen terug op routinegedrag, wat nu juist niet de bedoeling is. Onder druk daalt het IQ.  En in het ergste geval gaan medewerkers bij de klant klagen.

Specialist
Zorg dat in alle communicatiebehoeften wordt voorzien. Lever maatwerk door in een vroeg stadium een specialist in te huren.

Netwerken
Organisaties raken steeds meer ingebed in een groter geheel van inter-organisationele netwerken, met leiderschap als nieuwe managementvaardigheid en medewerkers die het werk invulling moeten geven vanuit autonomie. Voor meer autonomie: de workshop Coach jezelf. Deze workshop kan ook op maat gemaakt worden voor de organisatie.

It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that they are difficult – Seneca

Top